ข้อมูลนักวิจัย จิระพันธ์ ชูจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จิระพันธ์ ชูจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Jirapan Choojan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0823716XXX
  • E-Mail Addressjirapan_5@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญบัญชี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00042
  จำนวนคนดู