ข้อมูลนักวิจัย วันทนีย์ เขตต์กรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Wanthanee Khetkorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0924979XXX
  • E-Mail Addressp_wanthane@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญCyanobacterial and microalgal biotechnology, Biodiversity, Genetic engineering, Biohydrogen, Biodegradable plastics and Aquaculture wastewater treatme
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00124
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสกัดไฟโคบิลิโปรตีนจากสาหร่ายสายพันธุ์ไทยเพื่อการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกในการนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านเภสัชกรรม หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การศึกษาความชุกของการปนเปื้อน Salmonella spp., Salmonella typhimurium, และ Salmonella enteritidis ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) จากตลาดขนาดใหญ่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พี่เลี้ยง 4. 2562 : การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดโพลีเอมีนเพื่อยืดอายุกล้วยหอมทองหลังจากการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิห้อง หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การตรวจหาแบคทีเรียที่ผลิตพลาสติกชีวภาพอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ดีเอ็นเอติดตามและมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตชีวมวลและการนำเซลล์ไปใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ