ข้อมูลนักวิจัย วันทนีย์ เขตต์กรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wanthanee Khetkorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0924979XXX
  • E-Mail Addressp_wanthane@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญCyanobacterial and microalgal biotechnology, Biodiversity, Genetic engineering, Biohydrogen, Biodegradable plastics and Aquaculture wastewater treatme
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00146
  จำนวนคนดู