ข้อมูลนักวิจัย วันทนีย์ เขตต์กรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissWanthanee Khetkorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0924979XXX
  • E-Mail Addressp_wanthane@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการสารเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00065
  จำนวนคนดู