ข้อมูลนักวิจัย ณัฐชยา คำรังษี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐชยา คำรังษี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissNutchaya Kumrungsee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0949494XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิษวิทยาในแมลง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00036
  จำนวนคนดู