ข้อมูลนักวิจัย วัลลภ พรหมทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Wallop Promthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์089 2025XXX
  • E-Mail Addresswallopprom@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00262
  จำนวนคนดู