ข้อมูลนักวิจัย กชพร วงษาเนาว์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กชพร วงษาเนาว์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kotchaphorn Wongsanao
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0935164XXX
  • E-Mail Addressinfo.kotchaphorn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00640
  จำนวนคนดู