ข้อมูลนักวิจัย ปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Patamaporn Rachawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0899229XXX
  • E-Mail Addressakobanah@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญตรวจ วินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00050
  จำนวนคนดู