ข้อมูลนักวิจัย ชาณา ลีบำรุง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชาณา ลีบำรุง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chana Leebamroong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0946171XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาที่อยู่อาศัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00096
  จำนวนคนดู