ข้อมูลนักวิจัย ณฤดี สีแก้วมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณฤดี สีแก้วมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Naruedee Sikaewmee
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0865533XXX
  • E-Mail Addresskoom_bua@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมภายใน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00140
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโปรตีนสูงปราศจากแลคโตส และน้ำตาล หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : โครงการศึกษาการออกแบบโคมไฟอรรถประโยชน์จากไม้ไผ่ หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้านจากไม้ไผ่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : ศึกษาวิจัยแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของห้องพักในโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 4.0 หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การออกแบบภายในร้านอาหารสำหรับโรงแรมขนาดกลาง หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การศึกษาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์สำหรับเส้นทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ