ข้อมูลนักวิจัย เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Ueangfa Bantaowong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0917099XXX
  • E-Mail Addressueangfa@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอนุกรมวิธานและซีสเทแมติกส์ของไส้เดือน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00173
  จำนวนคนดู