ข้อมูลนักวิจัย รสริน ทักษิณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)น.ส.รสริน ทักษิณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)น.ส.Rosarin Taksin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0894063844, 08636XXX
  • E-Mail AddressJajang_bub@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทำการกุศล ช่วยผู้ปฏิบัตะรรมในอโรคยา ออกหน่วยแพทย์อาสา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00060
  จำนวนคนดู