ข้อมูลนักวิจัย รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Russameeruk Noonurak
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์061-756-1XXX
  • E-Mail Addressrussameruk@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ4-44-442
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00093
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด/เซลลูโลสนาโนคอมโพสิต ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็น หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การพัฒนาระบบการปลูกและการยืดอายุหลังเก็บเกี่ยวดอกเบญจมาศโดยให้เทคโนโลยีวัสดุนาโนและฟองอากาศนาโน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การรักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดวัสดุธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การพัฒนาผิวอิเล็กทรอนิกส์หลายหน้าที่ของเส้นใยนาโนไฮบริดแบบยืดหยุ่น PVDF/ZnO/Ag และ PVDF/ZnO/Cu ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : ตัวนำไฟฟ้าออกไซด์โปร่งแสงบนฐานรองรับนาโนเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านเซลล์แสงอาทิตย์แบบอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ