ข้อมูลนักวิจัย เสรี กรเพชร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เสรี กรเพชร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Seree gronphet
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819327XXX
  • E-Mail Addressseree5kmutnb@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00324
  จำนวนคนดู