ข้อมูลนักวิจัย ภารัณ ชวพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ภารัณ ชวพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pharan Chawaphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addresspharan_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00059
  จำนวนคนดู