ข้อมูลนักวิจัย ฐิติมา พูลเพชร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ฐิติมา พูลเพชร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Thitima Pulpetch
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819905XXX
  • E-Mail Addressthitima_pul@yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00393
  จำนวนคนดู