ข้อมูลนักวิจัย อารัมภ์ เอี่ยมละออ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อารัมภ์ เอี่ยมละออ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Aram Iamlaor
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0818108XXX
  • E-Mail Addressthetong18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00399
  จำนวนคนดู