ข้อมูลนักวิจัย Meng Jing

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.Meng Jing
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Meng Jing
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0873665XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00190
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2559 : การบูรณะและเสริมกำลังช่องเปิดผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงด้วยแผ่นพลาสติกเสริมใยแก้วภายใต้แรงแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ 2. 2559 : พฤติกรรมการรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาของแผ่นผนังคอนกรีตผสมเศษผลิตภัณฑ์พลาสติกอีวีเอเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2558 : การซ่อมแซมในสภาวะเปิดของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงด้วยแผ่นพลาสติกเสริมใยแก้วเมื่อรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมา หัวหน้าโครงการ 4. 2557 : พฤติกรรมการรับแรงแผ่นดินไหวของฐานรากอาคารเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดรูปหน้าตัดแบบต่างๆ ในชั้นดินเหนียว ผู้ร่วมวิจัย 5. 2556 : พฤติกรรมของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงเสริมด้วย FIBER-REINFORCED POLYMER ในสภาวะแห้งสลับเปียก หัวหน้าโครงการ 6. 2555 : ผลกระทบของการรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงเสริมด้วย FIBER-REINFORCED หัวหน้าโครงการ 7. 2555 : การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินดิบแบบผสมน้ำยางพาราโดยเปรียบเทียมกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ