ข้อมูลนักวิจัย ณัฐพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐพงษ์ ประดิษฐ์ธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nattapong Pradisthum
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0931153XXX
  • E-Mail Addressbomberman_arch@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00349
  จำนวนคนดู