ข้อมูลนักวิจัย ศรีดารา ติเพียร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศรีดารา ติเพียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sridara Tipian
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0618468XXX
  • E-Mail Addressgsrindar@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00090
  จำนวนคนดู