ข้อมูลนักวิจัย ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chanoknun Pintobtang
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815874XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00041
  จำนวนคนดู