ข้อมูลนักวิจัย พัชรา ธนานุรักษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พัชรา ธนานุรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pachara Thananurak
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0885073XXX
  • E-Mail Addressp.thananurak@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00188
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้หนอนแมลงวันลายทดแทนกากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร ฟลาโวนอยด์สกัดจากใบชายาต่อเชื้อก่อโรคโรคเต้านมอักเสบในโคนม พี่เลี้ยง 3. 2567 : การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากในไก่เนื้อทางการค้าสายพันธุ์ต่าง ๆ ภายในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย พี่เลี้ยง 4. 2566 : การเสริมเยื่อหุ้มเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารไก่พ่อพันธุ์ต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์และการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การเสริมเยื่อหุ้มเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารสำหรับการเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : ความทนได้ต่อการแช่แข็งและความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อไก่ที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีนในอสุจิ: ประยุกต์ใช้เพื่ออุตสาหกรรมการขยายพันธุ์ Freezability and fertility of chicken semen and its relationship with sperm proteome expression: applicat หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : ผลของการเสริมวิตามินอีและซีลิเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่ หัวหน้าโครงการ