ข้อมูลนักวิจัย เมทณี นพคุณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เมทณี นพคุณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Metanee Noppakun
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0820626XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00138
  จำนวนคนดู