ข้อมูลนักวิจัย จีณัสมา ศรีหิรัญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จีณัสมา ศรีหิรัญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Jenasama Srihirun
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0961647XXX
  • E-Mail Addressjenasama_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญกลยุทธ์การบริการจัดการธุรกิจโรงแรม นวัตกรรมของธุรกิจโรงแรม จัดเลี้ยง อีเว้นท์ และการท่องเที่ยว
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00142
  จำนวนคนดู