ข้อมูลนักวิจัย วณิชชา สิทธิพล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วณิชชา สิทธิพล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wanitcha Sittipon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0850182XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00138
  จำนวนคนดู