ข้อมูลนักวิจัย สุริยา ชัยวงค์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุริยา ชัยวงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Suriya Cahiwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0845945XXX
  • E-Mail Addresssuriya_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00151
  จำนวนคนดู