ข้อมูลนักวิจัย ณัฐณกรณ์ คำแฝง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐณกรณ์ คำแฝง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nanakorn Kumfang
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0836993XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ / จิตวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00262
  จำนวนคนดู