ข้อมูลนักวิจัย ปฤณท์ธพร สงวนสุทธิกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปฤณท์ธพร สงวนสุทธิกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Printaporn Sangvansuttigul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0812052XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00102
  จำนวนคนดู