ข้อมูลนักวิจัย ธีรพจน์ เวศพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Teerapot Wessapan
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897664XXX
  • E-Mail Addressteerapot@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00202
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรมการแพทย์: ผลกระทบเชิงความร้อนและการรักษามะเร็งเฉพาะที่ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรมการแพทย์: ปรากฏการณ์ถ่ายโอนและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : ปรากฏการณ์การถ่ายโอนความร้อนในเนื้อเยื่อชีวภาพเนื่องจากผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นกลความเข้มสูง หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การตอบสนองเชิงความร้อนของเนื้อเยื่อที่ฝังด้วยอุปกรณ์ฝังตัวต่อการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะช่างบำรุงรักษารถบำรุงทางสายสีแดง ผู้ร่วมวิจัย