ข้อมูลนักวิจัย บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Borvorn Israngkura Na Ayudhya
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818381XXX
  • E-Mail Addressayudhya2003@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรม คอนกรีต บริหารงานจัดการงานก่อสร้าง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00245
  จำนวนคนดู