ข้อมูลนักวิจัย พิเชษฐ์ อยู่สด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พิเชษฐ์ อยู่สด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Phichet Yusod
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0800298XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00084
  จำนวนคนดู