ข้อมูลนักวิจัย อินทรา ทับคล้าย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อินทรา ทับคล้าย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Intira Tubklay
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0818899XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00036
  จำนวนคนดู