ข้อมูลนักวิจัย ณัฐกา สงวนวงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐกา สงวนวงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nattaka Sangnanwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0929165411, 08910XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00048
  จำนวนคนดู