ข้อมูลนักวิจัย นิสรา แพทย์รังษี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นิสรา แพทย์รังษี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nisara Paethrangsi
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0914242XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00127
  จำนวนคนดู