ข้อมูลนักวิจัย อัญญารัตน์ กิ้มเส้ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อัญญารัตน์ กิ้มเส้ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Anyarat Kimseng
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0961707XXX
  • E-Mail Addressanya_plus@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00085
  จำนวนคนดู