ข้อมูลนักวิจัย ปาจรีย์ โทตะกูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปาจรีย์ โทตะกูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pajaree Totrakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0802391XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00114
  จำนวนคนดู