ข้อมูลนักวิจัย พรธิดา เดี่ยวตระกูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พรธิดา เดี่ยวตระกูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pondtida Keawtrakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0829355XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00109
  จำนวนคนดู