ข้อมูลนักวิจัย นพรัตน์ ทัดมาลา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นพรัตน์ ทัดมาลา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nopparat Tadmara
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0980157XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00154
  จำนวนคนดู