ข้อมูลนักวิจัย ชาริณี พลวุฒิ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ชาริณี พลวุฒิ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Charinee Phonvut
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0883383XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00116
  จำนวนคนดู