ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเมื่อมีผู้ใช้ทางม้าลายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิพุธ ตุวยานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wiput Tuvayanond
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0832499XXX
  • E-Mail Addreswiputjojoe@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเมื่อมีผู้ใช้ทางม้าลายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์