ข้อมูลนักวิจัย วิพุธ ตุวยานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิพุธ ตุวยานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wiput Tuvayanond
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0832499XXX
  • E-Mail Addresswiputjojoe@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00176
  จำนวนคนดู