ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาฮาร์ดแวร์การเรียนรู้ของเครื่องจักรที่สามารถอธิบายได้และมีประสิทธิภาพเชิง พลังงานสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้อัลกอริทึมเครื่องจักรเซ็ทลินร่วมกับอุปกรณ์เมมริสทีพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธนสิน บุญนาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thanasin Bunnam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0869851XXX
  • E-Mail Addresthanasin.b@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบดิจิตอล, ระบบฝังตัว, Mobile application, Asynchronous VLSI
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาฮาร์ดแวร์การเรียนรู้ของเครื่องจักรที่สามารถอธิบายได้และมีประสิทธิภาพเชิง พลังงานสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้อัลกอริทึมเครื่องจักรเซ็ทลินร่วมกับอุปกรณ์เมมริสทีพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ธนสิน บุญนาม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์