ข้อมูลนักวิจัย ธนสิน บุญนาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธนสิน บุญนาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thanasin Bunnam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0869851XXX
  • E-Mail Addressthanasin.b@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบดิจิตอล, ระบบฝังตัว, Mobile application, Asynchronous VLSI
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00024
  จำนวนคนดู