ข้อมูลงานวิจัย อัลกอริทึมจุดตรึงที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาการคืนสภาพของภาพดิจิตัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Pongsakorn Sunthrayuth
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0867371XXX
  • E-Mail Addressci_math@hotmail.com, pongsakorn_su@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประสบการณ์ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อัลกอริทึมจุดตรึงที่มีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาการคืนสภาพของภาพดิจิตัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์