ข้อมูลนักวิจัย พงศกร สุนทรายุทธ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Pongsakorn Sunthrayuth
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0867371XXX
  • E-Mail Addresssci_math@hotmail.com, pongsakorn_su@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประสบการณ์ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00130
  จำนวนคนดู