ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Piyanan Pannim Vipahasna
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0866188XXX
  • E-Mail Addrespiyananmail@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Augmented Reality Application on a topic of Basic English Vocabulary
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์