ข้อมูลนักวิจัย ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปิยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Piyanan Pannim Vipahasna
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0866188XXX
  • E-Mail Addresspiyananmail@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00168
  จำนวนคนดู