ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรต้านการอักเสบ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kanokwan Rudisirisak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816794XXX
  • E-Mail Addreskwak_kanokwan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00045
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรต้านการอักเสบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นิตยา โง้ววัฒนา
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมพร เพลินใจ
2. ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
3. ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย
4. ผศ.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2556
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์