ข้อมูลนักวิจัย กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kanokwan Rudisirisak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816794XXX
  • E-Mail Addresskwak_kanokwan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00018
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ