ข้อมูลงานวิจัย ผลของการทำแห้งด้วยฟลูอิไดซ์เบดและลมร้อนต่อคุณภาพของกระเทียม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sunan Parnsakhorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0896712XXX
  • E-Mail Addressunan.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของการทำแห้งด้วยฟลูอิไดซ์เบดและลมร้อนต่อคุณภาพของกระเทียม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์