ข้อมูลงานวิจัย แหล่งคาร์บอนใหม่จากเศษใยฝ้ายที่ได้จากกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศศิรดี จันทสี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sasiradee Jantasee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0879069XXX
  • E-Mail Addressasiradee.j@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญตัวเร่งปฏิกิจิราเมทัลโลซีน, พอลิเมอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00027
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แหล่งคาร์บอนใหม่จากเศษใยฝ้ายที่ได้จากกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ New carbon resource from cotton waste discarding from the texile industry
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศศิรดี จันทสี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์