ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการให้อภัยในวัยรุ่น (กรณีศึกษาการลดความรุนแรงด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้อภัยของวัยรุ่นชาย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เพ็ญนภา ทองคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pennapha Thongkham
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0866616XXX
  • E-Mail Addrestu_mee_mail@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านจิตวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00037
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการให้อภัยในวัยรุ่น (กรณีศึกษาการลดความรุนแรงด้วยการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้อภัยของวัยรุ่นชาย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A study of forgives in teenagers : a case study of counseling violence reduction to develop violence for teenagers Pathumthani technical college
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.นพรัตน์ พิเภก
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์